Regulamin

Nadruk i nota prawna

Informacje zgodnie z § 5 TMG

Marszal GmbH
Körner Hellweg 87
44143 Dortmund

Upoważnieni przedstawiciele: Christoph Jurkiewicz

Telefon kontaktowy:
+49 178 666 0150
E-mail: info@marszal-bau.com

Odpowiedzialny za treść
Marcin Marszałek

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z §27 a ustawy o podatku od sprzedaży DE347715777

Dyrektor zarządzający: Marcin Marszałek
Siedziba spółki: Dortmund
Sąd rejestrowy: Dortmund
Sąd lokalny
Numer rejestru: HRB33376
Odpowiedzialna Izba Rzemieślnicza: Dortmund
Numer przedsiębiorstwa: 2905632150
Towarzystwo Ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej Pracowników: BG ETEM

Rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail można znaleźć w nadruku powyżej.

Nie mamy ochoty ani obowiązku uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

Zawiadomienie zgodnie z § 37 ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG)

Właściwą dla nas komisją arbitrażową dla konsumentów jest Generalna Komisja Arbitrażowa dla Konsumentów przy Zentrum für Schlichtung e.V. (Strassburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, tel. 07851 / 795 79 40, e-mail mail@verbraucher-schlichter.de).

Nie uczestniczymy w postępowaniu arbitrażowym przed ww. komisją arbitrażową dla konsumentów zgodnie z ustawą o arbitrażu konsumenckim.

Ochrona danych

Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Oświadczenie

Odpowiedzialność za zawartość

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu. W przypadku powzięcia wiadomości o odpowiednim naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treści zawarte na stronach, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator tych stron. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa w momencie ich podlinkowania. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków.

Stała kontrola zawartości stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy takie linki.

Copyright

Treści i dzieła stworzone przez operatorów stron na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. W przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Informacje źródłowe
Disclaimer z eRecht24, portalu prawa internetowego autorstwa prawnika Sörena Sieberta